Více o aplikaci Watchdog

Výroba a použití chemických látek podléhá po celém světě regulaci, zejména s ohledem na jejich vliv na zdraví lidí a dopady na životní prostředí. V rámci EU tuto regulaci řídí Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), která udržuje a publikuje řadu seznamů látek regulovaných v EU. Z pohledu dopadu na člověka je obzvlášť důležitý institut tzv. látek vzbuzujících mimořádné obavy (substances of very high concern, SVHC). Jde o proces, v rámci kterého mohou jednotlivé členské země navrhovat přezkoumání látek, u kterých je podezření na mimořádný dopad na zdraví, tedy látek mutagenních, teratogenních, karcinogenních, atp. Celý proces je založen na sekvenci seznamů, které ECHA vydává a na které se v případě oprávněnosti obav látky postupně dostávají. Výsledkem pak může být i kompletní zákaz výroby a užívání dané látky, resp. její zařazení na seznam látek, které vyžadují povolení.

Z těchto důvodů je pro výrobce i uživatele látek důležité, aby byli včas informováni o zařazení látek na některý ze seznamů, které jsou v SVHC obsaženy. V současné době je nutné k tomu pravidelně sledovat několik různých seznamů na stránkách ECHA a zároveň sledovat pravidelný ECHA newsletter, který na tyto změny upozorňuje. To je i přes otevřenost a dostupnost těchto informačních zdrojů samozřejmě časově náročné a hrozí riziko chyby.

Služba Watchog je nabízena zcela zdarma a je provozována společností EcoMole, Ltd., což je zárukou dlouhodobé stability služby. Do budoucna plánujeme službu rozšiřovat i o další legislativy, aby byla schopná poskytovat ucelený obraz o regulaci vybraných látek v celém světě.

Zdrojová data

Zdrojová data jsou k dispozici na stránkách ECHA. Bohužel jsou přizpůsobena zejména manuálnímu stahování, takže neexistuje ani jednotné API a bohužel ani stejný formát pro všechny zveřejňované seznamy. Z tohoto důvodu je obtížné odkázat se na jeden zdroj dat. Odkaz na konkrétní zdroj je vždy uveden u každého seznamu. Zde jsou pro přehlednost uvedeny odkazy na všechny v současné době používané seznamy:

Jak to vyzkoušet, když nejsem chemik?

Služba Watchdog přecejen není úplně pro laickou veřejnost. Pokud si ji budete chtít zkusit, doporučujeme vyzkoušet např. vyhledávání látky "bisphenol A", která je hned na několika hlídaných seznamech. Nebo můžete zkusit např. "96-18-4", což je CAS číslo (jakési mezinárodní ID) další ze zajímavých látek. Služba Watchdog nabízí možnost jak sledovat libovolné množství látek ze seznamu cca 130 tisíc obsažených látek automaticky. Stačí si příslušné látky vyhledat, přidat na seznam sledovaných a služba pak již sama uživatele upozorňuje, když dojde ke změně v zařazení dané látky. Další přidanou hodnotou služby je ruční deduplikace látek v případech, kdy jsou v různých zdrojích dat uvedeny různé varianty názvů, atp., která zjednodušuje vyhledávání relevantních záznamů v databázi.

Pak již stačí postupovat podle obecného návodu, tedy přidat látku mezi své hlídané látky (součástí je vytvoření účtu) a my už se o zbytek postaráme. Nevýhodou je, že změny v seznamech látek se nedějí příliš často (cca 5-10 krát ročně), takže je nepravděpodobné, že byste nějaký upozorňovací email dostali. Pokud by to bylo třeba, můžeme nějakou změnu "nasimulovat". Stačí se ozvat na watchdog@ecomole.com.