α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde

CAS1205-17-0
EC214-881-6

List details

Basic info

Status Submitted
Submitter Denmark
Submitter email mst@mst.dk
Regulatory programme
  • Chemical registered under REACH
Further substance information All identified IUPAC names: (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl propanal (2R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal 2-Methyl-3-(3,4 methylendioxylphenyl)-propanal 2-methyl-3-(3,4-methylene dioxyphenyl)-propanal 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanal 3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-2-methylpropanal 5-ethyl-5-phenyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde alpha-Methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamicaldehyde

Classification

Proposed harmonised classification by the dossier submitter
  • Skin Sens. 1B, H317

Intention timeline

Date of intention 2020-08-11
Expected date of submission 2020-12-31
Submitted for accordance check 2020-10-05

Documents

Related substances

By adding any of the following substances to your watchlist, you would be monitoring this regulatory record and all possible new regulatory records related to that substance.

Related regulatory records

Add the related substance to your watchlist to monitor this regulatory record.