Je k dispozici novější verze tohoto regulatorního záznamu. Tato verze je ponechána pouze jako historický záznam. Odkaz na nejnovější verzi nalzeznete v sekci historie záznamu.

Ethanethiol

CAS75-08-1
EC200-837-3

List details

Základní informace

Stav Opinion Development
Navrhovatel Austria
Regulatorní program
 • Chemical registered under REACH
Číslo položky podle přílohy VI nařízení CLP
 • 016-022-00-9

Klasifikace

Harmonizovaná klasifikace v době návrhu
 • Flam. Liq. 2, H225
 • Acute Tox. 4*, H332
 • Aquatic Acute 1, H400
 • Aquatic Chronic 1, H410
Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier
 • Flam. Liq. 1, H224
 • Acute Tox. 4, H302
 • Acute Tox. 3, H331
 • Aquatic Acute 1, H400
 • Aquatic Chronic 1, H410
Třídy nebezpečnosti otevřené pro připomínkování Flammable Gas Acute Toxicity - inhalation Acute Toxicity - oral
Specifické koncentranční limity navrhované předkladatelem dossier oral: ATE = 680 mg/kg bw inhalation: ATE = 7.14 mg/L (vapours)

Časová osa záměru

Datum záměru 2021-02-25
Předpokládané datum předložení 2021-08-31
Podáno ke kontrole 2021-08-31
Datum konečného podání 2021-11-25
Počátek konzultace 2021-12-13
Datum pro připomínkování 2022-02-11
Datum stanoviska 2022-09-15
Právní lhůta pro přijetí stanoviska 2023-05-27

Dokumenty

CLH report
Přijaté komentáře

Související látky

Přidáním kterékoli z následujících látek na svůj seznam hlídaných budete monitorovat i tento regulatorní záznam a všechny případné nové regulatorní záznamy související s touto látkou.

Související regulatorní záznamy

Historie záznamu

Následující časová osa ukazuje kdy jsme zjistili změny tohoto regulatorního záznamu (datum se může mírně lišit od skutečného data změny). Údaje přidané mezi verzemi jsou vyznačeny zeleně, červená barva označuje údaje odebrané.

4. listopadu 2022
 • Stav: Opinion DevelopmentOpinion Adopted
Tato verze
3. října 2022
 • Datum stanoviska: 2022-09-15
2. března 2022
 • Přijaté komentáře: https://echa.europa.eu/documents/10162/bcf24aa8-c0dc-762b-1127-7e02392cb3b7
 • Stav: ConsultationOpinion Development
13. prosince 2021
 • CLH report: https://echa.europa.eu/documents/10162/c8a9d187-af9a-a296-95c1-04ef94626d5f
 • Datum pro připomínkování: 2022-02-11
 • Datum konečného podání: 2021-11-25
 • Třídy nebezpečnosti otevřené pro připomínkování: Flammable Gas Acute Toxicity - inhalation Acute Toxicity - oral
 • Právní lhůta pro přijetí stanoviska: 2023-05-27
 • Specifické koncentranční limity navrhované předkladatelem dossier: Oral: ATE = 680 mg/kg Inhal: ATE = 7.14 mg/Loral: ATE = 680 mg/kg bw inhalation: ATE = 7.14 mg/L (vapours)
 • Stav: SubmittedConsultation
 • Počátek konzultace: 2021-12-13
8. října 2021
 • Harmonizovaná klasifikace v době návrhu: Aquatic Acute 1, H400
 • Harmonizovaná klasifikace v době návrhu: Aquatic Chronic 1, H410
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Acute Tox. 3, H331
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Acute Tox. 4, H332Aquatic Acute 1, H400
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Aquatic Chronic 1, H410
 • Specifické koncentranční limity navrhované předkladatelem dossier: Oral: ATE = 680 mg/kg Inhal: ATE = 7.14 mg/L
 • Stav: IntentionSubmitted
 • Podáno ke kontrole: 2021-08-31
9. dubna 2021
 • Název: ethanethiol;ethyl mercaptanEthanethiol
Přidejte související látku na svůj seznam hlídaných a budete monitorovat i tento regulatorní záznam.