Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate)

CAS70693-62-8
EC274-778-7

List details

Základní informace

Stav Submitted
Navrhovatel Slovenia
Email navrhovatele reach.mz@gov.si
Regulatorní program
  • Active substance in Biocidal Products

Klasifikace

Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier
  • Acute Tox. 4, H302
  • Skin Corr. 1, H314
  • Eye Dam. 1, H318
  • Aquatic Acute 1, H400
  • Aquatic Acute 1, M-factor=1
  • Aquatic Chronic 3, H412

Časová osa záměru

Datum záměru 2022-08-16
Předpokládané datum předložení 2022-08-31
Podáno ke kontrole 2022-08-25

Dokumenty

Související látky

Přidáním kterékoli z následujících látek na svůj seznam hlídaných budete monitorovat i tento regulatorní záznam a všechny případné nové regulatorní záznamy související s touto látkou.

Související regulatorní záznamy

Přidejte související látku na svůj seznam hlídaných a budete monitorovat i tento regulatorní záznam.