Je k dispozici novější verze tohoto regulatorního záznamu. Tato verze je ponechána pouze jako historický záznam. Odkaz na nejnovější verzi nalzeznete v sekci historie záznamu.

Sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate

CAS52556-42-0
EC258-004-5

List details

Základní informace

Stav Opinion Development
Navrhovatel France
Regulatorní program
 • Chemical registered under REACH

Klasifikace

Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier
 • Eye Dam. 1, H318
 • Repr. 1B, H360F
Třídy nebezpečnosti otevřené pro připomínkování Reproductive toxicity Serious eye damage/eye irritation

Časová osa záměru

Datum záměru 2020-06-19
Předpokládané datum předložení 2020-12-31
Podáno ke kontrole 2020-12-14
Datum konečného podání 2021-07-09
Počátek konzultace 2021-10-04
Datum pro připomínkování 2021-12-03
Datum stanoviska 2022-09-15
Právní lhůta pro přijetí stanoviska 2023-01-08

Dokumenty

CLH report
Přílohy k CLH reportu
Přijaté komentáře

Související látky

Přidáním kterékoli z následujících látek na svůj seznam hlídaných budete monitorovat i tento regulatorní záznam a všechny případné nové regulatorní záznamy související s touto látkou.

Související regulatorní záznamy

Historie záznamu

Následující časová osa ukazuje kdy jsme zjistili změny tohoto regulatorního záznamu (datum se může mírně lišit od skutečného data změny). Údaje přidané mezi verzemi jsou vyznačeny zeleně, červená barva označuje údaje odebrané.

4. listopadu 2022
 • Stav: Opinion DevelopmentOpinion Adopted
Tato verze
3. října 2022
 • Datum stanoviska: 2022-09-15
6. ledna 2022
 • Přijaté komentáře: https://echa.europa.eu/documents/10162/9ec8947a-2eb9-4fd7-51ac-6fadf51ba8d4
13. prosince 2021
 • Stav: ConsultationOpinion Development
8. října 2021
 • Přílohy k CLH reportu: https://echa.europa.eu/documents/10162/ed36540a-c2f2-1a8c-34c1-cf8551897498
 • CLH report: https://echa.europa.eu/documents/10162/ad217c0a-6a9c-c99c-898f-04e172f80107
 • Datum pro připomínkování: 2021-12-03
 • Datum konečného podání: 2021-07-09
 • Třídy nebezpečnosti otevřené pro připomínkování: Reproductive toxicity Serious eye damage/eye irritation
 • Právní lhůta pro přijetí stanoviska: 2023-01-08
 • Stav: SubmittedConsultation
 • Počátek konzultace: 2021-10-04
22. prosince 2020
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Reproductive toxicityEye Dam. 1, H318
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Repr. 1B, H360F
 • Stav: IntentionSubmitted
 • Podáno ke kontrole: 2020-12-14
Přidejte související látku na svůj seznam hlídaných a budete monitorovat i tento regulatorní záznam.