Trimethyl borate

CAS121-43-7
EC204-468-9

List details

Základní informace

Stav Opinion Adopted
Navrhovatel Netherlands
Email navrhovatele bureau-reach@rivm.nl
Regulatorní program
 • Chemical registered under REACH
Číslo položky podle přílohy VI nařízení CLP
 • 005-005-00-1

Klasifikace

Harmonizovaná klasifikace v době návrhu
 • Flam. Liq. 3, H226
 • Acute Tox. 4*, H312
Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier
 • Flam. Liq. 3, H226
 • Acute Tox. 4*, H312
 • Repr. 1B, H360FD
Třídy nebezpečnosti otevřené pro připomínkování Reproductive toxicity

Časová osa záměru

Datum záměru 2020-02-20
Předpokládané datum předložení 2021-06-01
Podáno ke kontrole 2021-04-29
Datum konečného podání 2021-08-05
Počátek konzultace 2021-09-20
Datum pro připomínkování 2021-11-19
Datum stanoviska 2022-09-15
Právní lhůta pro přijetí stanoviska 2023-02-04

Dokumenty

CLH report
Přijaté komentáře

Související látky

Přidáním kterékoli z následujících látek na svůj seznam hlídaných budete monitorovat i tento regulatorní záznam a všechny případné nové regulatorní záznamy související s touto látkou.

Související regulatorní záznamy

Historie záznamu

Následující časová osa ukazuje kdy jsme zjistili změny tohoto regulatorního záznamu (datum se může mírně lišit od skutečného data změny). Údaje přidané mezi verzemi jsou vyznačeny zeleně, červená barva označuje údaje odebrané.

Tato verze
3. října 2022
 • Přijaté komentáře: https://echa.europa.eu/documents/10162/ceb4aadc-2ecb-c591-f66a-40cb3cc89889
 • Datum stanoviska: 2022-09-15
 • Stav: Opinion DevelopmentOpinion Adopted
25. listopadu 2021
 • Stav: ConsultationOpinion Development
8. října 2021
 • CLH report: https://echa.europa.eu/documents/10162/e4d3a0c2-368b-bd01-5177-cd3a9546964c
 • Datum pro připomínkování: 2021-11-19
 • Datum konečného podání: 2021-08-05
 • Třídy nebezpečnosti otevřené pro připomínkování: Reproductive toxicity
 • Právní lhůta pro přijetí stanoviska: 2023-02-04
 • Stav: SubmittedConsultation
 • Počátek konzultace: 2021-09-20
28. května 2021
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Repr. 1B, H360D
 • Stav: Intention
11. května 2021
 • Harmonizovaná klasifikace v době návrhu: Acute Tox. 4*, H312
 • Harmonizovaná klasifikace v době návrhu: Flam. Liq. 3, H226
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Acute Tox. 4*, H312
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Flam. Liq. 3, H226
 • Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier: Repr. 1B, H360FD
 • Stav: Submitted
 • Podáno ke kontrole: 2021-04-29
16. března 2020
 • Regulatorní program: Chemical registered under REACH
Přidejte související látku na svůj seznam hlídaných a budete monitorovat i tento regulatorní záznam.