Je k dispozici novější verze tohoto regulatorního záznamu. Tato verze je ponechána pouze jako historický záznam. Odkaz na nejnovější verzi nalzeznete v sekci historie záznamu.

perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate; perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate; sodium peroxoborate hexahydrate

List details

Základní informace

Stav Opinion Development
Navrhovatel Sweden
Email navrhovatele kemi@kemi.se
Regulatorní program
 • Chemical registered under REACH

Klasifikace

Harmonizovaná klasifikace v době návrhu
 • Acute Tox. 4*, H332
 • Eye Dam. 1, H318
 • Repr. 1B, H360Df
 • STOT SE 3, H335
Harmonizovaná klasifikace navrhovaná předkladatelem dossier
 • Acute Tox. 4, H332
 • Eye Dam. 1, H318
 • Repr. 1B, H360FD
 • STOT SE 3, H335
Třídy nebezpečnosti otevřené pro připomínkování Acute toxicity Reproductive toxicity
Specifické koncentranční limity v době návrhu Repr. 1B; H360D: 10 % <= C < 14 % Repr. 1B; H360Df: C => 14 % Eye Dam. 1; H318: C => 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % <= C < 36 %
Specifické koncentranční limity navrhované předkladatelem dossier Eye Dam. 1; H318: C => 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % <= C < 36 % Inhalation: ATE = 1.16 mg/L

Časová osa záměru

Datum záměru 2020-05-29
Předpokládané datum předložení 2021-04-04
Podáno ke kontrole 2021-04-01
Datum konečného podání 2021-10-04
Počátek konzultace 2021-11-08
Datum pro připomínkování 2022-01-21
Datum stanoviska 2022-09-15
Právní lhůta pro přijetí stanoviska 2023-04-05

Dokumenty

CLH report
Přílohy k CLH reportu
Přijaté komentáře

Související látky

Žádné látky související s tímto záznamem nebyly v naší databázi nalezeny.

Související regulatorní záznamy

Historie záznamu

Následující časová osa ukazuje kdy jsme zjistili změny tohoto regulatorního záznamu (datum se může mírně lišit od skutečného data změny). Údaje přidané mezi verzemi jsou vyznačeny zeleně, červená barva označuje údaje odebrané.

4. listopadu 2022
 • Stav: Opinion DevelopmentOpinion Adopted
18. ledna 2023
 • Podkladový dokument: https://echa.europa.eu/documents/10162/937a2c55-a21d-8860-8597-19d93282b9b9
 • Přijaté komentáře: https://echa.europa.eu/documents/10162/b474c2a1-9055-9597-4c81-44f5c8e7bd40https://echa.europa.eu/documents/10162/32ecd3f6-7fd4-4540-0195-39966685e534
 • Stanovisko RAC: https://echa.europa.eu/documents/10162/96418a42-3a6b-846c-c914-18411dbb3df6
Tato verze
3. října 2022
 • Datum stanoviska: 2022-09-15
1. února 2022
 • Přijaté komentáře: https://echa.europa.eu/documents/10162/b474c2a1-9055-9597-4c81-44f5c8e7bd40
 • Stav: ConsultationOpinion Development
9. listopadu 2021
 • Přílohy k CLH reportu: https://echa.europa.eu/documents/10162/8dec4bc9-3df6-f4b2-8a89-2cdb6c519853
 • CLH report: https://echa.europa.eu/documents/10162/aee8d62b-9866-3b0b-b3c7-5f46b4c3312b
 • Datum pro připomínkování: 2022-01-21
 • Datum konečného podání: 2021-10-04
 • Třídy nebezpečnosti otevřené pro připomínkování: Acute toxicity Reproductive toxicity
 • Právní lhůta pro přijetí stanoviska: 2023-04-05
 • Specifické koncentranční limity navrhované předkladatelem dossier: Eye Dam. 1; H318: C => 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % <= C < 22 % Inhalation: ATE = 1.16 mg/LEye Dam. 1; H318: C => 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % <= C < 36 % Inhalation: ATE = 1.16 mg/L
 • Stav: SubmittedConsultation
 • Počátek konzultace: 2021-11-08
19. října 2021
 • Specifické koncentranční limity v době návrhu: Repr. 1B; H360D: 6,5 % <= C < 9 % Repr. 1B; H360Df: C => 9 % Eye Dam. 1; H318: C => 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % <= C < 22 %Repr. 1B; H360D: 10 % <= C < 14 % Repr. 1B; H360Df: C => 14 % Eye Dam. 1; H318: C => 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % <= C < 36 %
12. dubna 2021
 • Specifické koncentranční limity v době návrhu: Repr. 1B; H360D: 6,5 % <= C < 9 % Repr. 1B; H360Df: C => 9 % Eye Dam. 1; H318: C => 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % <= C < 22 %
 • Specifické koncentranční limity navrhované předkladatelem dossier: Removal of current SCLs for toxicity to reproductionEye Dam. 1; H318: C => 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % <= C < 22 % Inhalation: ATE = 1.16 mg/L
 • Stav: IntentionSubmitted
 • Podáno ke kontrole: 2021-04-01
27. března 2021
 • Specifické koncentranční limity navrhované předkladatelem dossier: Removal of current SCLs for toxicity to reproduction