Registered substances

Zdroj:https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
Položek:24330
O seznamu:

Seznam látek, na něž se vztahuje povinnost registrace dle Nařízení REACH. Více o nařízení REACH.