Dostupné seznamy

Následující seznamy regulovaných chemikálií pravidelně sledujeme. Pokud byste měli zájem o sledování dalších zajímavých seznamů, ozvěte se nám pomocí naší uživatelské podpory.

Název seznamu Počet záznamů
Látky vzbuzující mimořádné obavy
Registry of SVHC intentions until outcome 490
Candidate List of SVHCs for Authorisation 455
Recommendations for inclusion in the Authorisation List 0
Registry of restriction intentions 4708
Authorisation list (Annex XIV) 136
Substances restricted under REACH (Annex XVII) 2178
Biocidy
Biocidal active substances 925
Klasifikace a označování
Harmonised classification and labelling (CLP Annex VI) 4679
Registry of CLH intentions until outcome 901
REACH
Registered substances 24330
Registrants 23961