Změny 27. září 2022

Následující seznam obsahuje změny na sledovaných regulatorních seznamech, které se objevily mezi 21. září 2022 a 27. září 2022.

Legenda

  • regulatorní záznamy přidané na seznam
  • regulatorní záznamy odstraněné ze seznamu
  • změněné regulatorní záznamy
Pro změněné záznamy si můžete zobrazit historii změn kliknutím na daný regulatorní záznam.
Biocidal active substances
Registered substances